logohome
logomenu

Alteracions de la son


Els trastorns de la son són les alteracions que afecten el desenvolupament habitual del cicle somni-vigília. Per a un funcionament cerebral normal el somni és vital; així, l’alteració del somni provoca freqüentment irritabilitat, ansietat, problemes de concentració i memòria, interferint amb el funcionament físic, mental i emocional de l’individu.

Els trastorns del somni inclouen l’insomni (de curta durada o crònic), la hipersòmnia, i l’alteració del ritme circadià. Entre les parasòmnies s’inclouen els malsons, els terrors nocturns, i el somnambulisme.

En què consisteix el tractament?

L’avaluació clínica prèvia ha de ser molt precisa per distingir el tipus d’insomni i diferenciar-lo del que va associat a altres trastorns mentals o orgànics.

L’objectiu principal de les tècniques conductuals aplicades al tractament de l’insomni és el de modificar les conductes i cognicions apreses pel que fa al somni i que són factors que perpetuen o exacerben les pertorbacions del somni. Aquests factors poden deure’s a mals hàbits de somni, (per exemple romandre massa temps en el llit); a patrons irregulars de somni-vigília (despertar-se a diferent hora); i a la hiperactivació psicofisiològica.

Les tècniques cognitives tenen l’objectiu d’identificar i analitzar els pensaments i creences disfuncionals en relació al somni o sobre les conseqüències de l’insomni. També tracten de reduir l’ansietat anticipatòria (por a no dormir) que es produeix abans d’anar al llit i que impedeix agafar el son.

Els objectius s’aconsegueixen mitjançant el control d’estímuls, la restricció del temps en llit (en cas d’insomni), la relaxació i respiració, la reestructuració cognitiva i la intenció paradoxal.

En cas que el clínic ho consideri oportú, es complementarà el pla terapèutic amb tractament farmacològic per ajudar a aconseguir els objectius establerts.

Lletra