logohome
logomenu

Ansietat i estrès


L’ANSIETAT és un estat present en la major part dels trastorns psicològics i psicosomàtics. Apareix davant qualsevol situació que sigui interpretada com un perill o una amenaça a la identitat personal. No obstant això, pot arribar a ser patològica quan és excessiva, freqüent, i persistent.

L’ansietat es caracteritza per la presència de símptomes cognitius ( pànic, alarma, inquietud, preocupació, pensaments intrusius, etc.) ,símptomes somàtics (sudoració, tremolor, augment de la tensió muscular, palpitacions, acceleració respiratòria, etc.) i símptomes conductuals (respostes de fuita-fugida, d’evitació, etc.)

Entre el 30 i el 80% de persones amb diagnòstic d’ansietat posseeixen a més un altre trastorn, per la qual cosa una adequada avaluació inicial ens permetrà detectar si darrere d’ella no es troba algun trastorn subjacent.

En què consisteix el tractament?

L’abordatge terapèutic s’establirà en funció de cada cas amb mitjançant tractament psicofarmacològic, teràpia cognitiu-conductual o una combinació de totes dues.

Els objectius de la psicoteràpia cognitiva-conductual en el trastorn per ansietat generalitzada consisteixen en: identificar i modificar la base cognitiva del trastorn; Aconseguir la reducció de la freqüència, la intensitat i la durada de l’ansietat; reduir la conducta d’evitació, de fugida o d’inhibició; i adquirir habilitats d’afrontament de l’ansietat

Aquests objectius s’aconsegueixen amb tècniques de reestructuració cognitiva,

amb tècniques de entrenament en relaxació, de detecció de pensaments automàtics, d’exposició a la preocupació , modificació de creences distorsionades, amb prevenció de les conductes de preocupació, organització del temps i resolució de problemes.

L’ESTRÈS és un estat que sorgeix davant detonants situacionals, tals com: separacions, dificultats econòmiques, canvis laborals, o tensions psicològiques associades a situacions percebudes com a amenaçadores.

L’estrès, freqüentment es cronifica, arribant a produir problemes psicològics i físics que generen un evident malestar en la vida quotidiana.

La teràpia psicològica busca ensenyar estratègies de maneig i afrontament per minimitzar els efectes de l’estrès sobre l’individu.

Lletra