logohome
logomenu

Patologia dual


Un individu pateix una patologia dual quan aquest presenta un trastorn mental i una addicció o ús patològic de substàncies tòxiques simultàniament.
Ambdues coexisteixen i han de tractar-se simultàniament.

La relació entre les dues patologies és d’implicació i mútua influència, per la qual cosa el tractament ha de ser específic a cadascuna de les patologies. El tractament és psicofarmacològic i amb psicoteràpia.

Lletra