logohome
logomenu

Coaching


Què és el coaching?

El coaching consisteix en una relació professional continuada que ajuda a obtenir resultats extraordinaris en la vida personal, professional o empresarial.

Mitjançant el procés de coaching, el client aprofundeix en el seu coneixement, augmenta el seu rendiment i millora la seva qualitat de vida.

Aquest mètode interactiu crea transparència i motiva el client per actuar. Accelera l’avanç dels objectius del client, en proporcionar major enfocament i consciència de les seves possibilitats d’elecció. Es pren com a punt de partida la situació actual del client i se centra en el que aquest estigui disposat a fer per arribar on li agradaria estar en el futur, sent conscients que tot resultat depèn de les intencions, eleccions i accions del client, recolzades per l’esforç del coach i l’aplicació del mètode de coaching.

 

Què fa el coach?

El coach no ensenya, sinó que escolta per descobrir què vol el client, quins són els seus somnis i millors aptituds per treure així a la llum el millor de sí mateix. El que més sorprèn d’aquesta disciplina és que el coach no té per què conèixer ni ser un expert en la professió de la persona a qui acompanya en aquest viatge. I és que el coaching busca, virtuts més que aptituds professionals.

 

Característiques de les sessions:

– 60-90 minuts de durada amb la freqüència temporal que el client i el coach considerin oportuna.

– Es poden dur a terme tant al despatx del coach com en el lloc en que el client desitgi.

– No es realitzaran sessions de coaching en cas de detectar problemes psicològics subjacents.

Lletra