logohome
logomenu

Teràpia de parella


Freqüentment les relacions de parella impliquen problemes de comunicació, infidelitats, por al compromís, problemes de convivència, dependència emocional, discussions, gelosia o desconfiança, pèrdua d’apetit sexual, inadaptació en períodes de canvi, o conflictes causats per les famílies polítiques.

Tots aquests estats comporten una relació insatisfactòria i frustrant per a la parella o per a un dels membres.

A través de la teràpia, les parelles poden superar les crisi, resoldre els conflictes, i reconduir la relació recuperant allò que es donava per perdut.

Quan s’ha intentat durant molt temps superar una situació i no s’ha aconseguit, pot ser el moment de rebre l’ajuda d’un professional objectiu que ens mostri les claus per recuperar la relació.

En què consisteix el tractament?

Abans de proposar qualsevol tipus de tractament, és necessari aprofundir sobre la problemàtica que porta a la parella a la consulta. Donats els nombrosos i variats problemes relacionals existents, i que no existeix un únic model de tractament, exposem algunes de les tècniques sobre les quals treballem amb problemes comuns:

  • Estratègies per augmentar i potenciar els intercanvis positius entre tots dos membres de la parella.
  • Maneig de moments d’hostilitat inesperada i de mal humor.
  • Modificació de l’estil comunicacional (escolta activa, pràctica guiada o entrenament a casa).
  • Expressió de sentiments negatius de manera directa.
  • Expressió de sentiments positius.

Habilitats de resolució de problemes.

Lletra